Studijní komise

Poslání a kompetence

Studijní komise Akademického senátu UK je orgánem Akademického senátu UK zřizovaným mandatorně (Statut UK, čl. 7, odst. 13) a vykonávajícím iniciační a kontrolní funkci v oblastech působnosti Akademického senátu UK dotýkajících se studijní agendy. V rámci výkonu této své funkce komise projednává vnitřní předpisy a strategické dokumenty týkající se studia na UK, poskytuje prostor pro podrobnější diskusi aktuálních problémů se členy vedení UK, shromažďuje podněty z řad akademické obce a zapojuje se (zejména prostřednictvím delegovaných členů komise) do tvorby koncepce studia na UK.


Konkrétně se v současné době komise zabývá následujícími tématy:

- hodnocení kvality výuky

- fungování Grantové agentury UK

- mezifakultně sdílená výuka

- fungování Studijního informačního systému

- rozvoj doktorského studia

- koncepce celoživotního vzdělávání

- plagiátorství a psaní prací na zakázku

Předseda komise

JUDr. Michal Říha (PF)

Elektronická konference:

Členové komise, kteří jsou členy AS UK

Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF)

Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF)

Mgr. Eliška Černovská (FSV)

Prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (PřF)

PhDr. David Greger, Ph.D. (PedF)

Doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. (PedF)

Josef Holub (1.LF)

Mgr. Jakub Horký (PF)

Bc. et Bc. Filip Hruša (FTVS)

Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF)

Tomáš Jan (FaF)

Prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D. (2.LF)

Mgr. Peter Korcsok (MFF)

MUDr. Anna Malečková (LFP)

Vojtěch Novotný (LFHK)

Martin Pehr (1.LF)

PhDr. Milan Pech, Ph.D. (KTF)

Mgr. Daniel Pražák, b. d. p. (PedF)

Prof. MUDr. Radek Pudil, CSc. (LFHK)

Metoděj Renza (3.LF)

JUDr. Michal Říha (PF)

Daniel Slovák (2.LF)

Doc. Ing. Stanislav Smrček (PřF)

Tomáš Sychra (3.LF)

Mgr. Barbora Štindlová, Ph.D. (součásti)

Bc. Barbora Uchytilová (KTF)

Mgr. Kateřina Volfová (KTF)

Eliška Voříšková (FaF)

Členové komise, kteří nejsou členy AS UK

Bc. Miroslav Čermák (OVV)

MUDr. Josef Fontana (3. LF)

Michael Glogr (PF)

Anna Kalašnikovová (PF)

PaedDr. Eva Marádová, CSc. (PedF)

Nikol Mravcová (3.LF)

Mgr. Sabrina Muchová (FF)

MUDr. Martina Němčoková (3.LF)

Barbora Ohnoutková (PF)

Kamila Řehořová (PřF)

Valerie Sobková (3.LF)


Poslední změna: 22. listopad 2019 14:18 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám