Studijní komise

Poslání a kompetence

Studijní komise Akademického senátu UK je orgánem Akademického senátu UK zřizovaným mandatorně (Statut UK, čl. 7, odst. 13) a vykonávajícím iniciační a kontrolní funkci v oblastech působnosti Akademického senátu UK dotýkajících se studijní agendy. V rámci výkonu této své funkce komise projednává vnitřní předpisy a strategické dokumenty týkající se studia na UK, poskytuje prostor pro podrobnější diskusi aktuálních problémů se členy vedení UK, shromažďuje podněty z řad akademické obce a zapojuje se (zejména prostřednictvím delegovaných členů komise) do tvorby koncepce studia na UK.


Konkrétně se v současné době komise zabývá následujícími tématy:

- hodnocení kvality výuky

- fungování Grantové agentury UK

- mezifakultně sdílená výuka

- fungování Studijního informačního systému

- rozvoj doktorského studia

- koncepce celoživotního vzdělávání

- plagiátorství a psaní prací na zakázku

Předseda komise

Elektronická konference:

Členové komise, kteří jsou členy AS UK

Mgr. Anna Altová (PřF)

Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF)

prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (PřF)

doc. MUDr. Jan Gojda, Ph.D. (3.LF)

PhDr. David Greger, Ph.D. (PedF)

Doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. (PedF)

Ing. Jan Hrabovský (MFF)

Mgr. Richard Keračík (FF)

PhDr. Jan Křovák (FSV)

David Kverka (LFP)

Pavel Linzer (PF)

MUDr. Anna Malečková, Ph.D. (LFP)

Mgr. Eliška Mašková (FaF)

MUDr. Veronika Viktoria Matraszek (3.LF)

Karel Mikulčák (LFP)

Tomáš Pavelka (LFHK)

JUDr. Michal Říha, Ph.D. (PF)

Mgr. BcA. Petra Slížková, PgDip (FF)

Doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc. (PřF)

MUDr. Tomáš Soukup, Ph.D. (LFHK)

doc. PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D. (MFF)

Mgr. Barbora Štindlová, Ph.D. (součásti)

Matyáš Uvíra (2.LF)

Matěj Višňa (1.LF)

Oskar Vogl (ETF)

Bc. Veronika Vohlídková (PedF)

Členové komise, kteří nejsou členy AS UK

Petr Gangur (PF)

Mgr. Michael Glogr (PF)

Jakub Gogela (FF)

MUDr. Kateřina Grygarová (3.LF)

Mgr. Jakub Horký (PF)

Petr Chvátal (PF)

Josef Kdolský (FF)

Kateřina Libusová (LFHK)

Diana Marková (PF)

PhDr. Karel Mika (FF)

Martin Srna (PF)

Mgr. Daniel Vašek (PřF)


Poslední změna: 20. listopad 2023 20:29 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám