Studijní komise

Poslání a kompetence

Studijní komise Akademického senátu UK je orgánem Akademického senátu UK zřizovaným mandatorně (Statut UK, čl. 7, odst. 13) a vykonávajícím iniciační a kontrolní funkci v oblastech působnosti Akademického senátu UK dotýkajících se studijní agendy. V rámci výkonu této své funkce komise projednává vnitřní předpisy a strategické dokumenty týkající se studia na UK, poskytuje prostor pro podrobnější diskusi aktuálních problémů se členy vedení UK, shromažďuje podněty z řad akademické obce a zapojuje se (zejména prostřednictvím delegovaných členů komise) do tvorby koncepce studia na UK.


Konkrétně se v současné době komise zabývá následujícími tématy:

- hodnocení kvality výuky

- fungování Grantové agentury UK

- mezifakultně sdílená výuka

- fungování Studijního informačního systému

- rozvoj doktorského studia

- koncepce celoživotního vzdělávání

- plagiátorství a psaní prací na zakázku

Předseda komise

JUDr. Michal Říha (PF)

Elektronická konference:

Členové komise, kteří jsou členy AS UK

Mgr. Anna Altová (PřF)

Mgr. Martin Boukal (KTF)

doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF)

prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (PřF)

Amir Dezham (FaF)

Mgr. Michael Glogr (PF)

MUDr. Jan Gojda, Ph.D. (3.LF)

PhDr. David Greger, Ph.D. (PedF)

doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. (PedF)

Martina Horáková (3.LF)

doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Mgr. Josef Kružík, Ph.D. (FHS)

Mgr. Jan Křovák (FSV)

David Kverka (LFP)

Veronika Viktoria Matraszek (3.LF)

Karel Mikulčák (LFP)

MUDr. Anna Olšerová (2.LF)

Kamila Otrubová (1.LF)

doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc. (PřF)

Mgr. Barbora Štindlová, Ph.D. (Součásti)

JUDr. Michal Říha (PF)

Matěj Višňa (1.LF)

Mgr. Eliška Voříšková (FaF)

Mgr. Anna Yaghobová (MFF)

Členové komise, kteří nejsou členy AS UK

Jakub Gogela (FF)

Kateřina Grygarová (3. LF)

Mgr. Marta Harasimowicz (FF)

Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF)

Mgr. Jakub Horký (PF)

MUDr. Anna Malečková (LFP)

PaedDr. Eva Marádová, CSc. (PedF)

Kamila Řehořová (PřF)

Mgr. Daniel Vašek (PřF)

Mgr. Zuzana Terry (FHS)


Poslední změna: 24. listopad 2022 19:15 
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám