Studijní komise

Poslání a kompetence

Studijní komise Akademického senátu UK je orgánem Akademického senátu UK zřizovaným mandatorně (Statut UK, čl. 7, odst. 13) a vykonávajícím iniciační a kontrolní funkci v oblastech působnosti Akademického senátu UK dotýkajících se studijní agendy. V rámci výkonu této své funkce komise projednává vnitřní předpisy a strategické dokumenty týkající se studia na UK, poskytuje prostor pro podrobnější diskusi aktuálních problémů se členy vedení UK, shromažďuje podněty z řad akademické obce a zapojuje se (zejména prostřednictvím delegovaných členů komise) do tvorby koncepce studia na UK.


Konkrétně se v současné době komise zabývá následujícími tématy:

- hodnocení kvality výuky

- fungování Grantové agentury UK

- mezifakultně sdílená výuka

- fungování Studijního informačního systému

- rozvoj doktorského studia

- koncepce celoživotního vzdělávání

- plagiátorství a psaní prací na zakázku

Předseda komise

Elektronická konference:

Členové komise, kteří jsou členy AS UK

Mgr. Anna Altová (PřF)

doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF)

Bc. Jakub Čech (PF)

prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (PřF)

Jan Fiala (FTVS)

Ing. Jan Hrabovský (MFF)

Adam Karas (1.LF)

Mgr. Richard Keračík (FF)

Pavel Linzer (PF)

MUDr. Anna Malečková, Ph.D. (LFP)

Karel Mikulčák (LFP)

Tomáš Pavelka (LFHK)

JUDr. Michal Říha, Ph.D. (PF)

Mgr. Petra Slížková, PgDip. (FF)

doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc. (PřF)

Jakub Sobotka (KTF)

MUDr. Tomáš Soukup, Ph.D. (LFHK)

Mgr. Barbora Štindlová, Ph.D. (ÚJOP)

Jan Tkáčik (ETF)

Jonáš Vala (3.LF)

PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D. (FTVS)

Členové komise, kteří nejsou členy AS UK

Mgr. Michael Glogr (PF)

Jakub Gogela (FF)

Petr Chvátal (PF)

MUDr. Kateřina Grygarová (3.LF)

MUDr. Veronika Viktoria Matraszek (3.LF)

Ivan Perutka (PF)

Mgr. Daniel Vašek (PřF)


Poslední změna: 24. květen 2024 10:58 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám