Studijní komise

Poslání a kompetence

Studijní komise Akademického senátu UK je orgánem Akademického senátu UK zřizovaným mandatorně (Statut UK, čl. 7, odst. 13) a vykonávajícím iniciační a kontrolní funkci v oblastech působnosti Akademického senátu UK dotýkajících se studijní agendy. V rámci výkonu této své funkce komise projednává vnitřní předpisy a strategické dokumenty týkající se studia na UK, poskytuje prostor pro podrobnější diskusi aktuálních problémů se členy vedení UK, shromažďuje podněty z řad akademické obce a zapojuje se (zejména prostřednictvím delegovaných členů komise) do tvorby koncepce studia na UK.


Konkrétně se v současné době komise zabývá následujícími tématy:

- hodnocení kvality výuky

- fungování Grantové agentury UK

- mezifakultně sdílená výuka

- fungování Studijního informačního systému

- rozvoj doktorského studia

- koncepce celoživotního vzdělávání

- plagiátorství a psaní prací na zakázku

Předseda komise

JUDr. Michal Říha (PF)

Elektronická konference:

Členové komise, kteří jsou členy AS UK

Prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF)

Mgr. Martin Boukal (KTF)

Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF)

Prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (PřF)

Bc. Martin Čihák (FF)

Mgr. Michael Glogr (PF)

MUDr. Jan Gojda, Ph.D. (3. LF)

PhDr. David Greger, Ph.D. (PedF)

Doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. (PedF)

Martina Horáková (3. LF)

Mgr. Filip Hruša (FTVS)

Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF)

Tomáš Jan (FaF)

Prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D. (2.LF)

Doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D. (LFHK)

MUDr. Drahomír Kolenčík (LFP

Mgr. Josef Kružík, Ph.D. (FHS)

Kristián Lux (LFHK)

MUDr. Anna Malečková (LFP)

Veronika Viktoria Matraszek (3. LF)

MUDr. Anna Olšerová (2. LF)

Kamila Otrubová (1. LF)

JUDr. Michal Říha (PF)

Doc. Ing. Stanislav Smrček (PřF)

Mgr. Karel Šima, Ph.D. (FF)

Mgr. Barbora Štindlová, Ph.D. (součásti)

Mgr. Zuzana Terry (FHS)

Mgr. Eliška Ullrichová (FSV)

Mgr. Eliška Voříšková (FaF)

Mgr. Anna Yaghobová (MFF)

Členové komise, kteří nejsou členy AS UK

Bc. Miroslav Čermák (FSV)

MUDr. Josef Fontana (3. LF)

Kateřina Grygarová (3. LF)

Mgr. Marta Harasimowicz (FF)

Mgr. Jakub Horký (PF)

PaedDr. Eva Marádová, CSc. (PedF)

Martin Pehr (1. LF)

Andrea Rashovska (1. LF)

Bc. Patrícia Schmidtová (MFF)

Kamila Řehořová (PřF)

Mgr. Bc. Michal Zima (PřF)


Poslední změna: 12. listopad 2021 17:45 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám