Petiční komise

Poslání a kompetence

Petiční komise byla založena usnesením senátu ze dne 25. března 2011 jako prostor, který slouží k projednávání stížností a dalších kritických podnětů členů akademické obce. Komise přijímá jakékoli neanonymní podněty zaslané na elektronickou adresu její nebo jejího předsedy. Komise na své jednání k danému podnětu přizve jak předkladatele, tak i stranu stěžovanou či další relevantní aktéry a pokusí se prostředkovat diskusi. Pokud si to předkladatel výslovně přeje, je jeho jméno uchováno v tajnosti a jednání s předkladatelem a dalšími aktéry jsou vedena odděleně. Komise po seznámení se s fakty zaujímá stanovisko formou usnesení, se kterým jsou seznámeny všichni relevantní aktéři, akademický senát a vedení Univerzity. Pokud si to situace žádá, může komise i nad rámec projednání v komisi zastupovat oprávněný zájem podavatele ve vztahu k univerzitním či fakultním orgánům.


Jak podat podnět

Jednací řád - schválila Petiční komise AS UK na svém zasedání dne 23. ledna 2015


Upozorňujeme na to, že byla ustavena Etická komise UK. Podněty upozorňující na etické pochybení členů akademické obce UK je vhodné směřovat spíše jí.

Předseda komise

Josef Štorm (2. LF)

E-mailová konference pro členy komise:

Členové komise, kteří jsou členy AS UK

Bc. Daniela Čechová (PedF)

Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF)

Doc. MUDr. Jiří Moláček, Ph.D. (LFP)

Metoděj Renza (3. LF)

Mgr. Filip Sedlák (HTF)

Doc. Petr Sláma, Th.D. (ETF)

Daniel Slovák (2. LF)

Josef Štorm (2. LF)

Tomáš Jan (FaF)

Mgr. Jan Pačes (PřF)

Mgr. David Pavlorek (FF)

Členové komise, kteří nejsou členy AS UK

prof. MUDr. Valér Džupa, CSc. (3. LF)

doc. Věra Hoffmannová, CSc. (součásti)

MUDr. Josef Fontana (3. LF)

Mgr. Jakub Marek, Ph.D. (FHS)

Mgr. Bc. Michal Zima (PřF)


Zápisy z jednání komise ve funkčním období únor 2019 - leden 2020


Archiv zápisů ze zasedání petiční komise


Poslední změna: 14. říjen 2019 10:54 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám