Petiční komise

Poslání a kompetence

Petiční komise byla založena usnesením senátu ze dne 25. března 2011 jako prostor, který slouží k projednávání stížností a dalších kritických podnětů členů akademické obce. Komise přijímá jakékoli neanonymní podněty zaslané na elektronickou adresu její nebo jejího předsedy. Komise na své jednání k danému podnětu přizve jak předkladatele, tak i stranu stěžovanou či další relevantní aktéry a pokusí se prostředkovat diskusi. Pokud si to předkladatel výslovně přeje, je jeho jméno uchováno v tajnosti a jednání s předkladatelem a dalšími aktéry jsou vedena odděleně. Komise po seznámení se s fakty zaujímá stanovisko formou usnesení, se kterým jsou seznámeny všichni relevantní aktéři, akademický senát a vedení Univerzity. Pokud si to situace žádá, může komise i nad rámec projednání v komisi zastupovat oprávněný zájem podavatele ve vztahu k univerzitním či fakultním orgánům.


Jak podat podnět

Jednací řád - schválila Petiční komise AS UK na svém zasedání dne 23. ledna 2015


Upozorňujeme na to, že byla ustavena Etická komise UK. Podněty upozorňující na etické pochybení členů akademické obce UK je vhodné směřovat spíše jí.

Předseda komise

Mgr. Filip Hruša (FTVS)

E-mailová konference pouze pro členy komise:

Členové komise, kteří jsou členy AS UK

Mgr. Kristýna Bubeníková (PřF)

Bc. Lalia-Irena Diopová (ETF)

Mgr. Andrej Farkaš (MFF)

Mgr. Michael Glogr (PF)

Martina Horáková (3.LF)

Mgr. Filip Hruša (FTVS)

Františka Keprtová (ETF)

Mgr. Tomáš Konečný (FF)

Prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (FSV)

Veronika Viktoria Matraszek (3. LF)

prof. MUDr. Jiří Moláček, Ph.D. (LFP)

Mgr. David Pavlorek (FF)

JUDr. Michal Říha (PF)

Mgr. Eliška Voříšková (FaF)

Mgr. Anna Yaghobová (MFF)Poslední změna: 24. listopad 2022 15:47 
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám