Petiční komise

Poslání a kompetence

Petiční komise byla založena usnesením senátu ze dne 25. března 2011 jako prostor, který slouží k projednávání stížností a dalších kritických podnětů členů akademické obce. Komise přijímá jakékoli neanonymní podněty zaslané na elektronickou adresu její nebo jejího předsedy. Komise na své jednání k danému podnětu přizve jak předkladatele, tak i stranu stěžovanou či další relevantní aktéry a pokusí se prostředkovat diskusi. Pokud si to předkladatel výslovně přeje, je jeho jméno uchováno v tajnosti a jednání s předkladatelem a dalšími aktéry jsou vedena odděleně. Komise po seznámení se s fakty zaujímá stanovisko formou usnesení, se kterým jsou seznámeny všichni relevantní aktéři, akademický senát a vedení Univerzity. Pokud si to situace žádá, může komise i nad rámec projednání v komisi zastupovat oprávněný zájem podavatele ve vztahu k univerzitním či fakultním orgánům.


Jak podat podnět

Jednací řád - schválila Petiční komise AS UK na svém zasedání dne 23. ledna 2015


Upozorňujeme na to, že byla ustavena Etická komise UK. Podněty upozorňující na etické pochybení členů akademické obce UK je vhodné směřovat spíše jí.

Předseda komise

Tomáš Jan (FaF)

E-mailová konference pouze pro členy komise:

Členové komise, kteří jsou členy AS UK

Bc. Martin Čihák (FF)

Bc. Andrej Farkaš (MFF)

Mgr. Michael Glogr (PF)

Mgr. Tomáš Gryc, Ph.D. (FTVS)

Ondřej Horký (ETF)

Bc. et Bc. Filip Hruša (FTVS)

Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF)

Tomáš Jan (FaF)

Doc. MUDr. Jiří Moláček, Ph.D. (LFP)

Vojtěch Novotný (LFHK)

MUDr. Anna Olšerová (2. LF)

Mgr. Jan Pačes (PřF)

Mgr. David Půlpán (FTVS)

Metoděj Renza (3. LF)

JUDr. Michal Říha (PF)

Bc. Patrícia Schmidtová (MFF)

Doc. Petr Sláma, Th.D. (ETF)

Tomáš Stejskal (2. LF)

Eliška Voříšková (FaF)

Členové komise, kteří nejsou členy AS UK

Prof. MUDr. Valér Džupa, CSc. (3LF)

Mgr. David Pavlorek (FF)

MUDr. Josef Štorm (2LF)


Poslední změna: 23. září 2020 18:30 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám