Jak podat podnět petiční komisi AS UK

Komise přijímá a projednává veškeré stížnosti a podněty členů akademické obce Univerzity Karlovy v Praze.


V podnětu prosím uveďte tyto náležitosti:

  • Údaje o stěžovateli včetně upřesnění, na které fakultě nebo součásti UK jste členem Akademické obce UK nebo pracovníkem UK.

  • E-mailový a telefonický kontakt na vás.

  • Požadavek na uchování identity stěžovatele v tajnosti.

  • Označení dalších osob nebo orgánů, kterých se podnět týká.

  • Vylíčení rozhodných skutečností, včetně navrhovaného závěru, kterého se svým podnětem domáháte.

  • Důkazní materiál.

  • Datum a podpis.


V případě, že si přejete uchovat svou identitu v tajnosti, projedná petiční komise podnět tak, aby nedošlo k jejímu prozrazení. I v takovém případě však musíte uvést údaje o sobě. Petiční komise se nezabývá anonymními podněty.


Podněty prosím zasílejte písemně na elektronickou adresu předsedy Petiční komise AS UK, uvedenou na webových stránkách.


Podnět lze také zaslat klasickou poštou na adresu:

Univerzita Karlova v Praze

Akademický senát – Petiční komise

Ovocný trh 3-5

116 36 Praha 1


Pokud si přejete uchovat svou identitu v tajnosti, označte prosím obálku slovem NEOTVÍRAT.


Poslední změna: 2. březen 2019 23:13 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám