Ekonomická komise

Poslání a kompetence

Ekonomická komise je stálým poradním orgánem akademického senátu a projednává témata související především s hospodařením s finančními prostředky a majetkem Univerzity. Mezi hlavní úkoly ekonomické komise patří zejména příprava stanovisek k rozpočtu a rozpisu finančních prostředků Univerzity, která jsou předpokladem pro následné projednání na zasedání AS UK. Mezi další úkoly ekonomické komise patří projednání výroční zprávy o hospodaření a příprava stanovisek k majetkoprávním a soukromoprávním úkonům týkajícím se movitého a nemovitého majetku Univerzity.

Předseda komise

Emailová konference:

Členové komise, kteří jsou členy AS UK

Mgr. Jan Bičovský, Ph.D. (FF)

doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF)

Bc. Jakub Čech (PF)

prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (PřF)

Tereza Entlerová (3.LF)

Bc. Dominika Erbeková (PedF)

RNDr. Andrej Farkaš (MFF)

doc. MUDr. Jan Gojda, Ph.D. (3.LF)

PhDr. David Greger, Ph.D. (PedF)

ThDr. Jaroslav Hrdlička (HTF)

prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D. (1.LF)

doc. MUDr. Karel Ježek, Ph.D. (LFP)

PharmDr. Eduard Jirkovský, Ph.D. (FaF)

PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. (FSV)

Adam Karas (1.LF)

Mgr. Richard Keračík (FF)

Mgr. Jan Kranát, Ph.D. (ETF)

Mgr. Veronika Krause (FTVS)

prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. (LFHK)

PhDr. Zdeňka Kudláčková, Ph.D. (FaF)

Pavel Linzer (PF)

MUDr. Anna Malečková, Ph.D. (LFP)

Mgr. Eliška Mašková (FaF)

Karel Mikulčák (LFP)

Ing. Petr Pavlík, Ph.D. (FHS)

PhDr. Mgr. Pavel Pečený, Ph.D. (ÚJOP)

Klára Ptáčková (ETF)

Bc. Martina Pustková (FHS)

Andrea Rashovska (1.LF)

JUDr. Michal Říha, Ph.D. (PF)

doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc. (PřF)

doc. PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D. (MFF)

Mgr. Karel Šima, Ph.D. (FF)

Mgr. Bc. Kateřina Šolcová, Ph.D. (KTF)

Matyáš Uvíra (2.LF)

Jonáš Vala (3.LF)

PhDr. Josef Voráček, Ph.D. (FTVS)

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. dr.h.c., MBA (1.LF)

Členové komise, kteří nejsou členy AS UK

Mgr. Kristýna Bubeníková (PřF)

doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF)

doc. RNDr. Karel Fišer, Ph.D. (2.LF)

JUDr. Klára Hurychová, Ph.D. (PF)

prof. MUDr. Václav Liška, Ph.D. (LFP)

Samuele Antonio Mazzola (FSV)

doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV)

Arnošt Polák (PřF)

JUDr. Miroslav Sedláček, LL.M., Ph.D. (PF)

Ing. Milan Skrbek (FTVS)

prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS)


Poslední změna: 27. květen 2024 12:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám