Ekonomická komise

Poslání a kompetence

Ekonomická komise je stálým poradním orgánem akademického senátu a projednává témata související především s hospodařením s finančními prostředky a majetkem Univerzity. Mezi hlavní úkoly ekonomické komise patří zejména příprava stanovisek k rozpočtu a rozpisu finančních prostředků Univerzity, která jsou předpokladem pro následné projednání na zasedání AS UK. Mezi další úkoly ekonomické komise patří projednání výroční zprávy o hospodaření a příprava stanovisek k majetkoprávním a soukromoprávním úkonům týkajícím se movitého a nemovitého majetku Univerzity.

Předseda komise

doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF)

Emailová konference:

Členové komise, kteří jsou členy AS UK

Mgr. Jan Bičovský, Ph.D. (FF)

doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF)

Mgr. Kristýna Bubeníková (PřF)

prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (PřF)

doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF)

Bc. Dominika Erbeková (PedF)

Mgr. Andrej Farkaš (MFF)

Mgr. Michael Glogr (PF)

MUDr. Jan Gojda, Ph.D. (3.LF)

PhDr. David Greger, Ph.D. (PedF)

Mgr. Tomáš Gryc, Ph.D. (FTVS)

doc. Dr. Phil. Pavel Himl (FHS)

Martina Horáková (3.LF)

ThDr. Jaroslav Hrdlička (HTF)

prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D. (1.LF)

MUDr. Karel Ježek, Ph.D. (LFP)

PharmDr. Eduard Jirkovský, Ph.D. (FaF)

PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. (FSV)

doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D. (LFHK)

Mgr. Jan Kranát, Ph.D. (ETF)

prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. (LFHK)

Mgr. Josef Kružík, Ph.D. (FHS)

PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D. (FaF)

Veronika Viktoria Matraszek (3.LF)

MUDr. Anna Olšerová (2.LF)

Kamila Otrubová (1.LF)

Mgr. David Pavlorek (FF)

PhDr. Mgr. Pavel Pečený, Ph.D. (Součásti)

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. (1.LF)

JUDr. Michal Říha (PF)

doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc. (PřF)

Ing. Milan Skrbek (FTVS)

Mgr. Karel Šima, Ph.D. (FF)

Matěj Višňa (1.LF)

Mgr. Eliška Voříšková (FaF)

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS)

Členové komise, kteří nejsou členy AS UK

Doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D. (FF)

MUDr. Josef Fontana, Ph.D. (RUK)

Mgr. Martin Kuthan, Ph.D. (PřF)

Prof. MUDr. Václav Liška, PhD. (LFP)

MUDr. Anna Malečková (LFP)

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV)

doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc. (MFF)

JUDr. Miroslav Sedláček LL.M., Ph.D. (PF)

PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D. (MFF)

Prof. PharmDr. František Trejtnar, CSc. (FaF)


Poslední změna: 24. listopad 2022 15:46 
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám