Ekonomická komise

Poslání a kompetence

Ekonomická komise je stálým poradním orgánem akademického senátu a projednává témata související především s hospodařením s finančními prostředky a majetkem Univerzity. Mezi hlavní úkoly ekonomické komise patří zejména příprava stanovisek k rozpočtu a rozpisu finančních prostředků Univerzity, která jsou předpokladem pro následné projednání na zasedání AS UK. Mezi další úkoly ekonomické komise patří projednání výroční zprávy o hospodaření a příprava stanovisek k majetkoprávním a soukromoprávním úkonům týkajícím se movitého a nemovitého majetku Univerzity.

Předseda komise

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV)

Emailová konference:

Členové komise, kteří jsou členy AS UK

Prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF)

Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF)

Mgr. Jan Bičovský, Ph.D. (FF)

Prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (PřF)

Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF)

Mgr. Andrej Farkaš (MFF)

Mgr. Michael Glogr (PF)

MUDr. Jan Gojda, Ph.D. (3. LF)

PhDr. David Greger, Ph.D. (PedF)

Mgr. Tomáš Gryc, Ph.D. (FTVS)

Doc. Dr. Phil. Pavel Himl (FHS)

Martina Horáková (3. LF)

ThDr. Jaroslav Hrdlička (HTF)

Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF)

Tomáš Jan (FaF)

Prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D. (1. LF)

MUDr. Karel Ježek, Ph.D. (LF P)

PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. (FSV)

Mgr. Jan Kranát, Ph.D. (ETF)

Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. (LFHK)

Mgr. Josef Kružík, Ph.D. (FHS)

MUDr. Anna Malečková (LFP)

Veronika Viktoria Matraszek (3. LF)

Prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D. (3. LF)

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV)

PhDr. Dana Hůlková Nývltová, Ph.D. (součásti)

MUDr. Anna Olšerová (2. LF)

Kamila Otrubová (1. LF)

Mgr. Jan Pačes (PřF)

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. (1. LF)

JUDr. Michal Říha (PF)

Ing. Milan Skrbek (FTVS)

Doc. Ing. Stanislav Smrček (PřF)

Tomáš Stejskal (2. LF)

Mgr. Karel Šima, Ph.D. (FF)

Prof. PharmDr. František Trejtnar, CSc. (FaF)

Matěj Višňa (1. LF)

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS)

Členové komise, kteří nejsou členy AS UK

Doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D. (FF)

MUDr. Josef Fontana (3. LF)

Mgr. Martin Kuthan, Ph.D. (PřF)

doc. MUDr. Václav Liška PhD. (LFP)

Mgr. David Pavlorek (FF)

doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc. (MFF)

PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D. (MFF)


Poslední změna: 29. říjen 2021 09:57 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám