Ekonomická komise

Poslání a kompetence

Ekonomická komise je stálým poradním orgánem akademického senátu a projednává témata související především s hospodařením s finančními prostředky a majetkem Univerzity. Mezi hlavní úkoly ekonomické komise patří zejména příprava stanovisek k rozpočtu a rozpisu finančních prostředků Univerzity, která jsou předpokladem pro následné projednání na zasedání AS UK. Mezi další úkoly ekonomické komise patří projednání výroční zprávy o hospodaření a příprava stanovisek k majetkoprávním a soukromoprávním úkonům týkajícím se movitého a nemovitého majetku Univerzity.

Předseda komise

Emailová konference:

Členové komise, kteří jsou členy AS UK

Mgr. Jan Bičovský, Ph.D. (FF)

Mgr. Kristýna Bubeníková (PřF)

Bc. Jakub Čech (PF)

prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (PřF)

Mgr. Andrej Farkaš (MFF)

doc. MUDr. Jan Gojda, Ph.D. (3.LF)

PhDr. David Greger, Ph.D. (PedF)

Mgr. Tomáš Gryc, Ph.D. (FTVS)

ThDr. Jaroslav Hrdlička (HTF)

Prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D. (1.LF)

MUDr. Karel Ježek, Ph.D. (LFP)

PharmDr. Eduard Jirkovský, Ph.D. (FaF)

PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. (FSV)

Mgr. Jan Kranát, Ph.D. (ETF)

Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. (LFHK)

PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D. (FaF)

Marek Lentvorský (FHS)

Pavel Linzer (PF)

MUDr. Anna Malečková, Ph.D. (LFP)

Mgr. Eliška Mašková (FaF)

MUDr. Veronika Viktoria Matraszek (3.LF)

Karel Mikulčák (LFP)

Kamila Otrubová (1.LF)

PhDr. Mgr. Pavel Pečený, Ph.D. (Součásti)

Bc. Martina Pustková (FHS)

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. (1.LF)

JUDr. Michal Říha (PF)

Ing. Milan Skrbek (FTVS)

Doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc. (PřF)

Doc. PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D. (MFF)

Mgr. Karel Šima, Ph.D. (FF)

Vojtěch Trmal (LFHK)

Matěj Višňa (1.LF)

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS)

Členové komise, kteří nejsou členy AS UK

Doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D. (FF)

Bc. Ondřej Černý (FF)

Doc. RNDr Jiří Dolejší, CSc. (MFF)

MUDr. Josef Fontana, Ph.D. (RUK)

Mgr. Michael Glogr (PF)

prof. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. (2.LF)

Prof. MUDr. Václav Liška, PhD. (LFP)

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV)

JUDr. Miroslav Sedláček, LL.M, Ph.D. (PF)

PhDr. Jiří Štípek, Ph.D. (PedF)

Prof. PharmDr. František Trejtnar, CSc. (FaF)

MUDr. Milan Trojánek, Ph.D. (2.LF)


Poslední změna: 8. červen 2023 18:59 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám