Ekonomická komise

Poslání a kompetence

Ekonomická komise je stálým poradním orgánem akademického senátu a projednává témata související především s hospodařením s finančními prostředky a majetkem Univerzity. Mezi hlavní úkoly ekonomické komise patří zejména příprava stanovisek k rozpočtu a rozpisu finančních prostředků Univerzity, která jsou předpokladem pro následné projednání na zasedání AS UK. Mezi další úkoly ekonomické komise patří projednání výroční zprávy o hospodaření a příprava stanovisek k majetkoprávním a soukromoprávním úkonům týkajícím se movitého a nemovitého majetku Univerzity.

Předseda komise

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV)

Emailová konference:

Členové komise, kteří jsou členy AS UK

Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF)

Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF)

Mgr. Jan Bičovský, Ph.D. (FF)

Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF)

Bc. Andrej Farkaš (MFF)

Mgr. Michael Glogr (PF)

PhDr. David Greger, Ph.D (PedF)

Mgr. Tomáš Gryc, Ph.D. (FTVS)

MUDr. Martin Havrda (3. LF)

Doc. Dr. Phil. Mgr. Pavel Himl (FHS)

ThDr. Jaroslav Hrdlička (HTF)

Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF)

Tomáš Jan (FaF)

MUDr. Karel Ježek, Ph.D. (LF P)

PhDr. Petr Jüptner, Ph.D (FSV)

Doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D. (LFHK)

Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. (LFHK)

Mgr. Josef Kružík, Ph.D. (FHS)

MUDr. Anna Malečková (LFP)

Prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D. (3. LF)

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV)

PhDr. Dana Hůlková Nývltová, Ph.D. (součásti)

MUDr. Anna Olšerová (2. LF)

Mgr. Jan Pačes (PřF)

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. (1. LF)

Metoděj Renza (3. LF)

JUDr. Michal Říha (PF)

Doc. Ing. Stanislav Smrček (PřF)

Tomáš Sychra (3. LF)

Tomáš Stejskal (2. LF)

Mgr. Karel Šima, Ph.D. (FF)

Mgr. Barbora Štindlová, Ph.D. (součásti)

Doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc. (FaF)

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS)

Členové komise, kteří nejsou členy AS UK

Doc. JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D. (PF)

Doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D. (FF)

MUDr. Josef Fontana (3. LF)

Mgr. Martin Kuthan, Ph.D. (PřF)

Doc. MUDr. Václav Liška, Ph.D. (LF P)

Mgr. David Pavlorek (FF)

Doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc. (MFF)

PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D. (MFF)

MUDr. Josef Štorm (2.LF)

Mgr. Samuel Zajíček (ETF)

Mgr. Michal Zima (PřF)


Poslední změna: 5. říjen 2020 12:54 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám