Ekonomická komise


Poslání a kompetence

Ekonomická komise je stálým poradním orgánem akademického senátu a projednává témata související především s hospodařením s finančními prostředky a majetkem Univerzity. Mezi hlavní úkoly ekonomické komise patří zejména příprava stanovisek k rozpočtu a rozpisu finančních prostředků Univerzity, která jsou předpokladem pro následné projednání na zasedání AS UK. Mezi další úkoly ekonomické komise patří projednání výroční zprávy o hospodaření a příprava stanovisek k majetkoprávním a soukromoprávním úkonům týkajícím se movitého a nemovitého majetku Univerzity.


Předseda komise

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV)

Emailová konference:

Členové komise, kteří jsou členy AS UK

Martin Béreš (ETF)

Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF)

Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF)

Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF)

PhDr. David Greger, Ph.D (PedF)

Mgr. Tomáš Gryc, Ph.D. (FTVS)

Doc. Dr. Phil. Mgr. Pavel Himl (FHS)

ThDr. Jaroslav Hrdlička (HTF)

Doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. (2. LF)

Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF)

Tomáš Jan (FaF)

PhDr. Petr Jüptner, Ph.D (FSV)

Mgr. Josef Kružík, Ph.D. (FHS)

Doc. MUDr. Jiří Moláček, Ph.D. (LFP)

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV)

PhDr. Dana Hůlková Nývltová, Ph.D. (PřF)

Mgr. Jan Pačes (PřF)

Mgr. David Pavlorek (FF)

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. (1. LF)

Metoděj Renza (3. LF)

JUDr. Michal Říha (PF)

Doc. Ing. Stanislav Smrček (PřF)

Tomáš Sychra (3. LF)

Mgr. Karel Šima, Ph.D. (FF)

Prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc.(1. LF)

Josef Štorm (2. LF)

Doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc. (FaF)

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS)

Členové komise, kteří nejsou členy AS UK

MUDr. Josef Fontana (3. LF)

Mgr. Jan Chromý, Ph.D. (FF)

Mgr. Martin Kuthan, Ph.D. (PřF)

Doc. MUDr. Václav Liška, Ph.D. (LF P)

Doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc. (MFF)

Mgr. Dan Thiel (FTVS)

Mgr. Samuel Zajíček (ETF)


Poslední změna: 16. červen 2019 21:48 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám