Rozšířené kolegium rektora

Rozšířené kolegium rektora (porada děkanů) je poradním orgánem rektora v řešení otázek týkajících se univerzity, fakult a dalších součástí. V tomto kolegiu jsou zastoupeni členové kolegia rektora, děkani fakult a ředitelé součástí univerzity.prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA


rektor

prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.


prorektor pro akademické kvalifikace

prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

prorektor pro rozvoj


doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.


prorektor pro vědeckou činnost

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.


prorektorka pro studijní záležitosti

prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.


prorektorka pro evropskou problematiku

prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.


prorektor pro tvůrčí a ediční činnost


prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA


prorektor pro zahraniční styky a mobilitu

prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. 


prorektorka pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti

Ing. Miroslava Oliveriusová


kvestorka


MUDr. Milan Prášil, MBA


kancléř


prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek, Dr.h.c.


člen kolegia rektora, proděkan pro vědu a výzkum HTF

Doc. RNDr. Markéta Lopatková


členka kolegia rektora

prof. RNDr. Petr Volf, CSc.


člen kolegia rektora

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.


předseda Akademického senátu UK

Mgr. Michal Zima


člen kolegia rektora, zástupce studentůProf. MUDr. Petr Widimský, DrSc.


prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.


prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.


doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.


doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc.


prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.


PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.


prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.


prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.


prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.


doc. Mgr. Jiří Mrázek


prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.


prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.


doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.


doc. ThDr. Kamila Veverková, Th.D.


prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.


PhDr. Ivan Duškov


prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.


Mgr. Václav Hájek


doc. Ing. Michal Kejak, M.A., CSc.


Mgr. et Mgr. Hana Kosová


Ing. Jiří Macoun


Ing. Antonín Rezek


Ing. Jakub Papírník


prof. RNDr. David Storch, Ph.D.


prof. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D.Mgr. Petr ValoTomáš Lacina

Zápisy z jednání rozšířeného kolegia rektora


Archiv - Informace z rozšířeného kolegia rektora - porady děkanů do 31.1.2014Poslední změna: 16. srpen 2019 13:35 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám