Vyhlášení výsledků


19. 3. 2024


Vyhlášení výsledků 21. kola soutěže GAUK (seznam přijatých projektů)


Ve 21. kole soutěže GA UK (2024) bylo podáno 911 nových přihlášek.

V průběhu hodnotící lhůty byly 2 přihlášky zrušeny na žádost navrhovatelů. Celkem tedy bylo hodnoceno 909 přihlášek nových projektů za 201 308 tis. Kč.

Žádostí o pokračování bylo podáno 492 za 115 903 tis. Kč (včetně přerušených projektů).

Celkově bylo podpořeno 783 projektů za celkovou částku 173 445 tis. Kč. Tato částka byla rozdělena mezi 291 nových projektů za 61 302 tis. Kč a 492 pokračujících projektů za celkovou částku 112 143 tis. Kč.


Úspěšnost nově přijatých projektů ve 21. kole soutěže GA UK činí 32%.


Požadované finanční prostředky nových i pokračujících projektů mohly být zkráceny. Pokud není krácení finančních prostředků zpravodajem zdůvodněno, ke krácení přistoupila OR/GR z důvodu omezeného rozpočtu GA UK.


Všichni navrhovatelé byli o financování / nefinancování jejich projektu informováni automatickým e-mailem z aplikace.

Smlouvy k projektům podepisují řešitelé na fakultě. Fakulty informují své řešitele, aby se dostavili převzít a podepsat smlouvu.

Ohledně čerpání finančních prostředků nechť řešitelé též kontaktují fakultní oddělení vědy.
14. 3. 2023


Vyhlášení výsledků 20. kola soutěže GAUK


Ve 20. kole soutěže GAUK (2023) bylo podáno 916 nových přihlášek. Jedna přihláška nebyla doporučena děkankou FHS, jelikož projekt nesplňoval ani minimální kvalitativní kritéria, která FHS u předkládaných žádostí požaduje. Jedna přihláška byla zrušena na žádost navrhovatele. Celkem tedy bylo hodnoceno 914 přihlášek nových projektů. Žádostí o pokračování bylo podáno 466.


Celkově bylo podpořeno 778 projektů: 313 nových projektů a 465 pokračujících projektů (jeden pokračující projekt byl ukončen bez finančních prostředků).Úspěšnost v počtu nově přijatých projektů ve 20. kole soutěže GA UK činí 34,2 %.


Všichni navrhovatelé byli informováni e-mailem. Ohledně podepsání smluv a čerpání finančních prostředků nechť řešitelé kontaktují fakultní oddělení vědy.
Poslední změna: 5. duben 2024 09:45 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám