Vyhlášení výsledků

14. 3. 2023


Vyhlášení výsledků 20. kola soutěže GAUK


Ve 20. kole soutěže GAUK (2023) bylo podáno 916 nových přihlášek. Jedna přihláška nebyla doporučena děkankou FHS, jelikož projekt nesplňoval ani minimální kvalitativní kritéria, která FHS u předkládaných žádostí požaduje. Jedna přihláška byla zrušena na žádost navrhovatele. Celkem tedy bylo hodnoceno 914 přihlášek nových projektů. Žádostí o pokračování bylo podáno 466.


Celkově bylo podpořeno 778 projektů: 313 nových projektů a 465 pokračujících projektů (jeden pokračující projekt byl ukončen bez finančních prostředků).Úspěšnost v počtu nově přijatých projektů ve 20. kole soutěže GA UK činí 34,2 %.


Všichni navrhovatelé byli informováni e-mailem. Ohledně podepsání smluv a čerpání finančních prostředků nechť řešitelé kontaktují fakultní oddělení vědy.
Poslední změna: 14. březen 2023 13:15 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám