Předsedové pracovních komisí AS UK

V historii předsedali pracovním komisím:

Sociální komise AS UK

1991

Pavel Stöckl (FSV)

1992

Pavel Stöckl (FSV)

1993

Pavel Stöckl (FSV)

1994

Pavel Stöckl (FSV)

1995

Pavel Stöckl (FSV)

1996

Mgr. Petr Ševčík (MFF)

1997

Mgr. Petr Ševčík (MFF)

1998

Mgr. Petr Ševčík (MFF)

1999

Jiří Kašperek (LFP)

2000

Jiří Kašperek (LFP)

2001

Viktor Filip (FF)

2002

Viktor Filip (FF)

Mgr. Radovan Skyba (PřF)

2003

Mgr. Radovan Skyba (PřF)

Mgr. Jan Foniok (MFF)

2004

mgr. Jan Foniok (MFF)

2005

Oldřich Řeháček (PF)

2006

Oldřich Řeháček (PF)

2007

Oldřich Řeháček (PF)

2008

Bc. Jan Šimek (MFF)

2009

Bc. Jan Šimek (MFF)

2010

Bc. Jan Šimek (MFF)

2011

Mgr. Marek Radecki (MFF)

2012

Mgr. Marek Radecki (MFF)

2013

Mgr. Marek Radecki (MFF)

Bc. Karel Chlouba (FHS)

2014

Bc. David Hurný (PřF)

2015

Mgr. Peter Korcsok (MFF)

2016

Miroslav Kyselica (3.LF)

Bc. Miroslav Čermák (FSV)

2017

Bc. Miroslav Čermák (FSV)

2018

Bc. Miroslav Čermák (FSV)

2019

Mgr. Peter Korcsok (MFF)

2020

Michael Glogr (PF)

2021

Mgr. Michael Glogr (PF)

2022

Mgr. Michael Glogr (PF)

Ekonomická komise AS UK

1991

Kryštof Gawlik (MFF)

1992

Doc. RNDr. Zdeněk Hájek (MFF)

ing. Jaroslav Němec (RUK Ek.odb.)

1993

Doc. RNDr. Zdeněk Hájek (MFF)

1994

Doc. RNDr. Zdeněk Hájek (MFF

Petr Kaván (FF)

1995

Prof. Ing. Václav Bunc, CSc. (FTVS)

1996

Prof. Ing. Václav Bunc, CSc. (FTVS)

1997

Prof. Ing. Václav Bunc, CSc. (FTVS)

1998

Prof. Ing. Václav Bunc, CSc. (FTVS)

1999

Prof. Ing. Václav Bunc, CSc. (FTVS)

2000

Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc. (3.LF)

2001

Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc. (3.LF)

2002

Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc. (3.LF)

2003

Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc. (3.LF)

Doc. MUDr. Bohuslav Matouš, CSc. (1.LF)

2004

Doc. MUDr. Bohuslav Matouš, CSc. (1.LF)

2005

Doc. MUDr. Bohuslav Matouš, CSc. (1.LF)

2006

Doc. MUDr. Bohuslav Matouš, CSc. (1.LF)

2007

Doc. MUDr. Bohuslav Matouš, CSc. (1.LF)

2008

Doc. RNDr. Miloš Rotter, DrSc. (MFF)

2009

Doc. RNDr. Miloš Rotter, DrSc. (MFF)

2010

Doc. RNDr. Miloš Rotter, DrSc. (MFF)

2011

Doc. RNDr. Miloš Rotter, DrSc. (MFF)

2012

Mgr. Martin Kuthan, Ph.D. (PřF)

2013

Mgr. Martin Kuthan, Ph.D. (PřF)

2014

Mgr. Martin Kuthan, Ph.D. (PřF)

2015

Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS)

2016

Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS)

2017

Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS)

2018

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS)

2019

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV)

2020

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV)

2021

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV)

2022

Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF)

Legislativní komise AS UK

1991

Leona Kysligerová (FaF)

1992

JUDr. Ing. Josef Staša (PF)

1993

JUDr. Ing. Josef Staša (PF)

1994

JUDr. Ing. Josef Staša (PF)

1995

JUDr. Ing. Josef Staša (PF)

1996

JUDr. Ing. Josef Staša (PF)

1997

Doc. JUDr. Vladimír Mikule (PF)

1998

JUDr. Ing. Josef Staša (PF)

1999

JUDr. Ing. Josef Staša (PF)

2000

JUDr. Ing. Josef Staša (PF)

2001

JUDr. Ing. Josef Staša (PF)

2002

JUDr. Ing. Josef Staša (PF)

2003

JUDr. Ing. Josef Staša (PF)

2004

JUDr. Ing. Josef Staša (PF)

2005

JUDr. Ing. Josef Staša (PF)

2006

JUDr. Ing. Josef Staša (PF)

2007

JUDr. Ing. Josef Staša (PF)

2008

JUDr. Ing. Josef Staša (PF)

2009

JUDr. Ing. Josef Staša (PF)

2010

JUDr. Ing. Josef Staša (PF)

2011

JUDr. Ing. Josef Staša (PF)

2012

JUDr. Ing. Josef Staša (PF)

2013

JUDr. Ing. Josef Staša (PF)

2014

JUDr. Ing. Josef Staša (PF)

2015

JUDr. Ing. Josef Staša (PF)

2016

JUDr. Ing. Josef Staša (PF)

2017

JUDr. Ing. Josef Staša (PF)

2018

JUDr. Ing. Josef Staša (PF)

2019

JUDr. Ing. Josef Staša (PF)

2020

JUDr. Ing. Josef Staša (PF)

2021

JUDr. Ing. Josef Staša (PF)

2022

JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. (PF)

Místopředseda legislativní komise

2014

Doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D. (PF)

2015

Doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D. (PF)

2016

Doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D. (PF)

Ediční komise AS UK

1991

PhDr. Jiří Hoskovec (FF)

1992

Prof. PhDr. Marie Dohalská (FF)

1993

Prof. PhDr. Marie Dohalská (FF)

1994

Prof. PhDr. Marie Dohalská (FF)

1995

Prof. PhDr. Marie Dohalská (FF)

1996

Prof. PhDr. Marie Dohalská (FF)

Doc. RNDr. Jan Bednář, CSc. (MFF)

1997

Doc. RNDr. Jan Bednář, CSc. (MFF)

1998

Doc. RNDr. Jan Bednář, CSc. (MFF)

1999

Doc. RNDr. Jan Bednář, CSc. (MFF)

2000

Prof. PhDr. Marie Dohalská (FF)

2001

Prof. PhDr. Marie Dohalská (FF)

2002

Prof. PhDr. Marie Dohalská (FF)

2003

Prof. PhDr. Marie Dohalská (FF)

2004

Prof. PhDr. Marie Dohalská (FF)

2005

Prof. PhDr. Marie Dohalská (FF)

2006

Prof. PhDr. Marie Dohalská (FF)

2007

Prof. PhDr. Marie Dohalská (FF)

2008

RNDr. Štěpán Bojar (ÚVT)

2009

RNDr. Štěpán Bojar (ÚVT)

2010

RNDr. Štěpán Bojar (ÚVT)

Tomáš Živný (ETF)

2011

Marek Nečada (MFF)

2012

Juraj Juhás (PF)

Adam Jaroš (2.LF)

2013

Adam Jaroš (2.LF)

2014

Doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D. (FF)

2015

Doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D. (FF)

2016

Mgr. Jan Kříž (PřF)

2017

František Vaňásek (1. LF)

2018

Tomáš Sychra (3. LF)

2019

Bc. et Bc. Filip Hruša (FTVS)

2020

Bc. et Bc. Filip Hruša (FTVS)

2021

Ondřej Horký (ETF)

2022

Mgr. Tomáš Konečný (FF)

Studijní (pedagogická) komise AS UK

1991

Doc. RNDr. Jiří Veselý, CSc. (MFF)

1992

Doc. RNDr. Jiří Veselý, CSc. (MFF)

Doc. PhDr. Jiří Mareš, CSc. (LFHK)

Prof. RNDr. Josef Loub, CSc. (PřF)

1993

prof. RNDr. Josef Loub, CSc. (PřF)

1994

Prof. RNDr. Josef Loub, CSc. (PřF)

1995

Prof. RNDr. Josef Loub, CSc. (PřF)

1996

RNDr. Tomáš Jelínek (MFF)

1997

RNDr. Tomáš Jelínek (MFF)

1998

RNDr. Tomáš Jelínek (MFF)

1999

Doc. PhDr. Michal Šobr, CSc. (FSV)

2000

Doc. PhDr. Michal Šobr, CSc. (FSV)

2001

Doc. PhDr. Michal Šobr, CSc. (FSV)

Doc. MUDr. Bohuslav Matouš, CSc. (1.LF)

2002

Doc. MUDr. Bohuslav Matouš, CSc. (1.LF)

Karolina Kučerová (FSV)

2003

Mgr. Jan Kranát (ETF)

2004

Mgr. Jan Kranát (ETF)

2005

Mgr. Jan Kranát (ETF)

2006

PhDr. Kateřina Vaněčková (PedF)

2007

Doc. MUDr. Alena Stoklasová (LFHK)

2008

Doc. MUDr. Alena Stoklasová (LFHK)

2009

Doc. MUDr. Alena Stoklasová (LFHK)

2010

Doc. MUDr. Alena Stoklasová (LFHK)

Mgr. Jan Šatra (PřF)

2011

Mgr. Jan Šatra (PřF)

Mgr. Roman Šolc (PřF)

2012

Mgr. Roman Šolc (PřF)

2013

Mgr. Miroslav Makajev (PF)

2014

Mgr. Roman Šolc (PřF)

2015

Mgr. David Hurný (PřF)

2016

Lukáš Kostínek (PF)

2017

Mgr. Michal Říha (PF)

2018

Mgr. Michal Říha (PF)

2019

JUDr. Michal Říha (PF)

2020

JUDr. Michal Říha (PF)

2021

JUDr. Michal Říha (PF)

2022

JUDr. Michal Říha (PF)

Zahraniční komise

1997

Lukáš Valeš (FF)

1998

Jiří Procházka (FaF)

1999

Prof. MUDr. Sixtu Hynie, DrSc. (1.LF)

2000

Mgr. Zdeněk Pressl (ÚJOP)

2001

Mgr. Zdeněk Pressl (ÚJOP)

2002

Mgr. Zdeněk Pressl (ÚJOP)

Pavel Gonda (PF)

2003

Pavel Gonda (PF)

MUDr. František Duška (3.LF)

2004

MUDr. František Duška (3.LF)

Daniel Feranc (KTF)

2005

Daniel Feranc (KTF)

2006

Stanislava Kucková (MFF)

Petiční komise AS UK

2011

RNDr. Vitkor Žárský, CSc. (PřF)

2012

Mgr. Miroslav Makajev (PF)

2013

Bc. Marek Nečada (MFF)

2014

Mgr. Jan Chromý, Ph.D. (FF)

2015

Mgr. Jakub Marek, Ph.D. (FHS)

2016

Mgr. Jakub Marek, Ph.D. (FHS)

2017

Mgr. Jakub Marek, Ph.D. (FHS)

2018

Mgr. Jakub Marek, Ph.D. (FHS)

2019

Josef Štorm (2. LF)

2020

Tomáš Jan (FaF)

2021

Tomáš Jan (FaF)

2022

Tomáš Jan (FaF)

Místopředseda petiční komise

2011

Mgr. Miroslav Makajev (PF)

2012

RNDr. Vitkor Žárský, CSc. (PřF)

2013

RNDr. Vitkor Žárský, CSc. (PřF)

Komise pro informační technologie AS UK

2019

Mgr. Jakub Horký (PF)

2020

Bc. Andrej Farkaš (MFF)

2021

Bc. Andrej Farkaš (MFF)

2022

Mgr. Andrej Farkaš (MFF)

Komise pro vědu

2022

PhDr. David Greger, Ph.D. (PedF)


Poslední změna: 22. únor 2022 11:04 
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář rektora
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám