PRIMUS

Od roku 2017 vyhlašuje Univerzita Karlova soutěž Primus, určenou pro mladé perspektivní vědce, zejména pro ty, kteří se na UK po dlouhodobé stáži v cizině vracejí, nebo na ní dosud nepůsobili. Cílem programu je podpořit špičkové pracovníky při zakládání a rozvoji nových vědeckých skupin a laboratoří.


Jedním z dlouhodobých cílů, které se daří plnit, je také zvýšit úspěšnost univerzity při získávání mezinárodních grantů (např. grantů Evropské výzkumné rady – ERC; viz Excelence ve výzkumu).

Očekává se proto, že předkladatelé návrhů, kteří budou v soutěži úspěšní, vytvoří na Univerzitě Karlově vlastní laboratoře/vědecké směry a budou schopni podat si do ukončení řešení projektů Primus žádost o ERC grant.


AKTUALITY

* ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTŮ 1. KOLA PRIMUS

Na základě Opatření rektora č. 43/2019 zveřejňujeme ke stažení formulář Závěrečné zprávy pro projekty 1. kola soutěže PRIMUS. Podle čl. 6 odst. 4 a 5 tohoto opatření se níže uvedený formulář předkládá elektronicky prostřednictvím příslušného koordinátora či referenta evidence aktivit tvůrčí činnosti, a to do 31. března 2020.

Doporučujeme zprávu vyplnit v anglickém jazyce.


Formulář závěrečné zprávy zprávy ke stažení - česká verze

Final Report - download in English


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA PRIMUS ZA ROK 2019

Na základě Opatření rektora č. 43/2019 zveřejňujeme ke stažení formulář Průběžné zprávy soutěže Primus za rok 2019. Podle čl. 5 odst. 4 a 5 tohoto opatření se níže uvedený formulář předkládá elektronicky prostřednictvím příslušného koordinátora či referenta evidence aktivit tvůrčí činnosti, a to do 28. února 2020.

Doporučujeme zprávu vyplnit v anglickém jazyce.


Formulář průběžné zprávy ke stažení - česká verze

Interim Report - download in English

Formulář průběžné zprávy neobsahuje finanční údaje za rok 2019 (neboť tyto údaje se budou vyplňovat on-line v databázi GaP), ani výhled pro rok 2020, který je součástí dodatků k řešitelským dohodám.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* ŽÁDOSTI O PRODLOUŽENÍ FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ 2. KOLA PRIMUS

Na základě Opatření rektora č. 43/2019 zveřejňujeme ke stažení formulář Žádosti o prodloužení financování projektů 2. kola Primus. Podle čl. 7 odst. 4 a 5 tohoto opatření se níže uvedený formulář předkládá elektronicky prostřednictvím příslušného koordinátora či referenta evidence aktivit tvůrčí činnosti, a to v termínu od 1. dubna 2020 do 20. dubna 2020.

Připomínáme, že žádost se vyplňuje pouze v anglickém jazyce.


Request to extend Primus project funding - download in English


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* 5. KOLO SOUTĚŽE (realizace od roku 2020)

Vyhlášení 5. kola soutěže Primus


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* NOVÉ ZÁSADY SOUTĚŽE PRIMUS

Dne 1. 1. 2020 vstoupilo v platnost nové Opatření rektora č. 41/2019 - Zásady soutěže Primus.


Toto opatření lze STÁHNOUT ve formátu pdf, nebo prohédnout ONLINE.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* ZVEŘEJNĚNÍ OPATŘENÍ REKTORA č. 43/2019

Dne 1. 1. vstoupilo v platnost nové Opatření rektora č. 43/2019 - Podrobnosti o vybraných povinnostech a dlaších náležitostech týkajících se programů Progres, UNCE a Primus.


Toto opatření obsahuje podrobnější informace k:

a) průběžným zprávám Primus

b) závěrečným zprávám Primus

c) žádostem o prodloužení Primus


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* HARMONOGRAM ROKU 2020

do 1. 1.

• zveřejnění OR k:

a) průběžným a závěrečným zprávám, a také žádostem o prodloužení financování

b) vyhlášení 5. kola soutěže Primus

do 10. 1.

• zveřejnění vzorového formuláře průběžné zprávy

• zveřejnění vzorového formuláře závěrečné zprávy

• zveřejnění vzorového formuláře žádosti o prodloužení

15. 1.

• PRIMUS DAY - Třetí výroční setkání řešitelů projektů programu Primus

do 28. 2.

• termín pro odevzdání průběžné zprávy za 2019

• termín pro předkládání přehledu (osob a financí) za 2019 v modulu GAP

1. 3. - 20. 4.

• termín pro vkládání soutěžních návrhů do 5. kola soutěže Primus (řešení od 2021)

do 31. 3.

• termín odevzdání závěrečné zprávy projektů 1. kola Primus, které ukončí svoji činnost k 31. 12. 2019

1. – 20. 4.

• termín pro podání žádosti o prodloužení financování projektu

duben

• 1. zasedání Komise pro podporu vědy na UK (hodnocení nových soutěžních návrhů, průběžných zpráv a žádostí o prodloužení financování)

do 1. 5.

• termín odevzdání dodatku k dohodě 2. a 3. kola a prodloužených projektů 1. kola

květen

• 2. zasedání Komise pro podporu vědy na UK (hodnocení nových soutěžních návrhů, průběžných zpráv a žádostí o prodloužení financování)

do 30. 6.

• zveřejnění výsledků 5. kola soutěže Primus

do 30. 9.

• zveřejnění výsledků žádostí o prodloužení financování-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Archiv aktualitPoslední změna: 5. únor 2020 14:00 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám