Primus

Od roku 2017 vyhlašuje Univerzita Karlova soutěž Primus, určenou pro mladé perspektivní vědce, zejména pro ty, kteří se na UK po dlouhodobé stáži v cizině vracejí, nebo na ní dosud nepůsobili. Cílem programu je podpořit špičkové pracovníky při zakládání a rozvoji nových vědeckých skupin a laboratoří.


Jedním z dlouhodobých cílů, které se daří plnit, je také zvýšit úspěšnost univerzity při získávání mezinárodních grantů (např. grantů Evropské výzkumné rady – ERC; viz Excelence ve výzkumu).

Očekává se proto, že předkladatelé návrhů, kteří budou v soutěži úspěšní, vytvoří na Univerzitě Karlově vlastní laboratoře/vědecké směry a budou schopni podat si do ukončení řešení projektů Primus žádost o ERC grant.


Výchozí dokumentace:

odkaz online

česká verze ke stažení

english version to download*

Zásady soutěže PRIMUS/Rules for the PRIMUS Grant Scheme

OR 49/2021

stáhnout

download

Podrobnosti o vybraných povinnostech a dalších náležitostech týkajících se programů Progres, UNCE, PRIMUS, SVV a GAUK/

Details of Certain Obligations and other Elements Concerning the Progres, UNCE, PRIMUS, SVV and GAUK Programmes


OR 48/2021


stáhnoutVyhlášení 7. ročníku soutěže PRIMUS UK/ Call for the 7th PRIMUS Grant Scheme at Charles University

OR 50/2021

stáhnout

download

Pravidla jednotného vizuálního stylu programu PRIMUS - znak a logo programu

Pravidla znak/logo

stáhnout

This rules are not in english

*These translations are for informative purpose only. The legally binding regulations are those in Czech.


Formuláře:

formuláře ke stažení

Průběžná zpráva PRIMUS/ Interim report

formulář v češtině

form in english

Závěrečná zpráva PRIMUS/ Final report

formulář v češtině

form in english

Žádost o prodloužení financování PRIMUS/ Request to extend project funding

Request form in english


Přehled udělených projektů Primus:

počet projektů v kole

období řešení projektů

1. kolo soutěže

24

2017 - 2019

2. kolo soutěže

28

2018 - 2020

3. kolo soutěže

17

2019 - 2021

4. kolo soutěže

22

2020 - 2022

5. kolo soutěže

21

2021 - 2023

6. kolo soutěže

18

2022 - 2025


AKTUALITY

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


* PŘEHLED NÁVRHŮ PROJEKTŮ PRIMUS DOPORUČENÝCH VR UK K FINANCOVÁNÍ OD ROKU 2023

Přehled návrhů sedmého kola Primus doporučených VR UK k financování od 2023


Financovány budou projekty, u kterých bude návrh na financování přijat hlavním řešitelem i příslušnou fakultou (VŠ ústavem). V současnosti probíhají jednání s fakultami o financování projektů. V případě, že nedojde k dohodě o financování některého projektu, je možné, že budou dodatečně navrženy k financování i další projekty (viz čl. V odst. 7 Zásad soutěže Primus).


Finální rozhodnutí rektora o přidělení finančních prostředků na realizaci projektů budou teprve zpřístupněna v elektronické databázi pro přijímání návrhů projektů. 15denní lhůta pro podání případných námitek proti rozhodnutí začíná běžet dnem, kdy je předkladateli projektu odesláno oznámení o vložení rozhodnutí do databáze.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* PŘEHLED ÚSPĚŠNÝCH ŽÁDOSTÍ O PRODLOUŽENÍ FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ 4. KOLA PRIMUS NAVRŽENÝCH VR UK K FINANCOVÁNÍ (od 2023)

Přehled úspěšných žádostí o prodloužení financování projektů 4. kola navržených VR UK k financování

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* OFICIÁLNÍ ZNAK A LOGO PROGRAMU PRIMUS

Dne 1. 1. 2022 vešla v platnost Pravidla jednotného vizuálního stylu programu PRIMUS, která určují podobu znaku a loga programu Primus včetně pravidel jejich užívání.

Ke stažení nabízíme pouze základní a nejpoužívanější podoby znaku a loga programu Primus. V případě zájmu pište na .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* PRIMUSDAY v roce 2022

Výroční setkání řešitelů projektů Primus "PRIMUS DAY" nemůže být z důvodu aktuální situace s onemocněním COVID-19 realizováno. Počítáme s uskutečněním této akce v průběhu roku 2022.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM ROKU 2022

do 1. 1.

• zveřejnění OR k:

a) Průběžným a závěrečným zprávám, a také žádostem o prodloužení financování

b) Vyhlášení 7. kola soutěže Primus

c) Zásady programu Primus

do 11. 1.

• zveřejnění vzorového formuláře průběžné zprávy

• zveřejnění vzorového formuláře závěrečné zprávy

• zveřejnění vzorového formuláře žádosti o prodloužení

2022

• PRIMUS DAY - Výroční setkání řešitelů projektů programu Primus - bližší informace budou upřesněny.

do 28. 2.

• termín pro odevzdání průběžné zprávy za 2021

• termín pro předkládání přehledu (osob a financí) za 2021 v modulu GAP

břez/dub

• termín pro vkládání soutěžních návrhů do 7. kola soutěže Primus (řešení od 2023)

do 31. 3.

• termín odevzdání závěrečné zprávy projektů 2. a 3. kola Primus, které ukončí svoji činnost k 31. 12. 2021

1. – 20. 4.

• termín pro podání žádosti o prodloužení financování projektů 4. kola Primus (od 2023)

duben

• 1. zasedání Komise pro podporu vědy na UK (hodnocení nových soutěžních návrhů, průběžných zpráv a žádostí o prodloužení financování)

do 1. 5.

• termín odevzdání dodatku k dohodě projektů 3., 4. a 5. kola a prodloužených projektů 2 a 3. kola

• nejzazší termín pro nahlášení a uskutečnění přesunů a změn investičních prostředků

květen

• 2. zasedání Komise pro podporu vědy na UK (hodnocení nových soutěžních návrhů, průběžných zpráv a žádostí o prodloužení financování)

do 30. 6.

• zveřejnění výsledků 7. kola soutěže Primus

do 30. 9.

• zveřejnění výsledků žádostí o prodloužení financování-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Archiv aktualitPoslední změna: 30. červen 2022 14:11 
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám