Komise AS UK

Komise AS UK


Komise jsou iniciační a kontrolní orgány senátu v jendotlivých oblastech jeho působnosti. Komise zřizuje senát. Vždy se zřizují komise ekonomická, legislativní, sociální a studijní. Předsedou komise je člen senátu zvolený komisí ze řad jejích členů.


Ediční komise

Předseda komise: Doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D. (FF)

Emailová konference:

Zápisy ze zasedání ediční komise


Repozitář podkladových materiálů ediční komise


Členové komise, kteří jsou členy AS UK v Praze

Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF)

Ing. Zdeněk Bureš (LF HK)

Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF)

Mikuláš Ferjenčík (FSV)

MUDr. Josef Fontana (3. LF)

Mgr. Jan Chromý, Ph.D. (FF)

PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. (FSV)

Bc. Peter Korcsok (MFF)

Doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D. (FF)

Mgr. Jakub Marek, Ph.D. (FHS)

MUDr. Jana Mašková (1.LF)

Bc. Anna Matys (FF)

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. (1. LF)

Jáchym Srb (FSV)

Prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. (1.LF)

Mgr. Daniel Toropila (ÚVT)

Bc. Michal Tuláček (PF)

Mgr. Samuel Zajíček (FF)


Členové komise, kteří nejsou členy AS UK v Praze

RNDr. Štěpán Bojar (ÚVT)

MUDr. Jitka Feberová (ÚVT)

Adam Jaroš (2.LF)

Juraj Juhás (PF)

Mgr. Jan Kříž (PřF)

RNDr. Eugen Kvasňák, Ph.D. (3.LF)

Mgr. Jakub Michálek (MFF)

Mgr. Marie Paráková

_____________________________________________________________


Ekonomická komise

Předseda komise: Mgr. Martin Kuthan, Ph.D. (PřF)


Emailová konference:

Zápisy ze zasedání ekonomické komise


Členové komise, kteří jsou členy AS UK v Praze

Vilém Anzenbacher (PF)

MUDr. Jiří Beneš, Ph.D. (LF P)

Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF)

Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF)

Prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. (FaF)

MUDr. Josef Fotana (3.LF)

MUDr. Robert Grill (3. LF)

Mgr. Tomáš Gryc (FTVS)

Prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. (PřF)

Bc. Martin Holý (HTF)

ThDr. Jaroslav Hrdlička (HTF)

Doc. MUDr. Milan Hrušák, Ph.D. (2.LF)

Mgr. Jan Kranát, Ph.D. (ETF)

Prof. RNDr. Jan Krejsek, Csc. (LF HK)

Mgr. Martin Kuthan, Ph.D. (PřF)

Mgr. Jakub Marek, Ph.D. (FHS)

MUDr. Jana Mašková (1. LF)

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV)

Mgr. Zdeněk Pressl (součásti)

Mgr. Ladislava Říhová (HTF)

PhDr. Josef Stracený, CSc. (PedF)

Mgr. Daniel Toropila (ÚVT)

Bc. Michal Tuláček (PF)

Jakub Vondraš (LF P)

Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS)

Mgr. Samuel Zajíček (FF)

Členové komise, kteří nejsou členy AS UK v Praze

Doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc. (MFF)

_____________________________________________________________


Legislativní komise

Předseda komise: JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. (PF)

Místopředseda: Doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D. (PF)

Emailová konference:

Zápisy ze zasedání legislativní komise


Členové komise, kteří jsou členy AS UK v Praze

MUDr. Martin Havrda (3.LF)

Mgr. David Kučerka, O.Crucig (KTF)

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV)

JUDr. Ing. Josef Staša, Ph.D. (PF)

Mgr. Roman Šolc (PřF)

Bc. Michal Tuláček (PF)

Doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D. (PF)

Mgr. Samuel Zajíček (FF)

Členové komise, kteří nejsou členy AS UK v Praze

Mgr. Peter Brezina (FHS)

MUDr. Jan Bruthans (1.LF)

Mgr. Daniel Feranc, Ph.D. (KTF)

Mgr. Jiří Flam (HTF)

Doc. MUDr. Petr Hach, CSc. (1.LF)

Mgr. Richard Chudoba (PřF)

PhDr. Marta Chromá, Ph.D. (PF)

Adam Jaroš (2.LF)

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK

PhDr. Mgr. Jakub Jeřábek (FSV)

JUDr. Michael Kučera (HTF)

Doc. PharmDr. Miloš Macháček, CSc. (FaF)

Mgr. Miroslav Makajev (PF)

RNDr. Roman Matoušek, Ph.D. (PřF)

Bc. Marek Nečada (MFF)

JUDr. Oldřich Řeháček, Ph.D. (PF)

Prof. MUDr. Richard Škába, CSc. (2.LF)

Mgr. Katka Volná (FF)

_____________________________________________________________


Petiční komise

Předseda komise: Mgr. Jan Chromý, Ph.D. (FF)

Emailová konference komise:

Zápisy ze zasedání petiční komise


Členové komise, kterí jsou členy AS UK v Praze

Mikuláš Ferjenčík (FSV)

PhDr. Libor Flemr, Ph.D. (FTVS)

Bc. David Hurný (PřF)

Mgr. Jan Chromý, Ph.D. (FF)

Bc. Anna Matys (FF)

Bc. Michal Tuláček (PF)

Mgr. Samuel Zajíček (FF)

Doc. Mgr. Petr Sláma, Th.D.


Členové komise, kteří nejsou členy AS UK v Praze


_____________________________________________________________

Sociální komise

Předseda komise: Bc. David Hurný (PřF)

Emailová konference komise:

Zápisy ze zasedání sociální komise


Členové komise, kteří jsou členy AS UK v Praze

Vilém Anzenbacher (PF)

Ing. Zdeněk Bureš (LF HK)

MUDr. Barbora Fišárková, Ph.D. (2. LF)

MUDr. Josef Fontana (3. LF)

Dana Humlová (2.LF)

Bc. David Hurný (PřF)

Bc. Martin Holý (HTF)

Bc. Karel Chlouba (FHS)

Bc. Peter Korcsok (MFF)

PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. (HTF)

Mgr.Martin Michálek (MFF)

Mgr. Ladislava Říhová (HTF)

Mgr. Roman Šolc (PřF)

David Šíla (3. LF)

Bc. Michal Tuláček (PF)

Jakub Vondraš (LFP)Členové komise, kteří nejsou členy AS UK v Praze

Mgr. Hedvika Čepelová (FSV)

Bc. Markéta Havelkova (FF)

Mgr. Miroslav Jašurek (FSV/FF)

PhDr. Mgr. Jakub Jeřábek (FSV)

Bc. Marie Klepetková (HTF)

Mgr. Jan Kříž (PřF)

Mgr. Miroslav Makajev (PF)

Mgr. Marek Radecki (MFF)

Mgr. Jan Šimek (MFF)

Bc. Miroslav Tenkl (PřF)

Bc. Veronika Trtková (PF)

_____________________________________________________________

Studijní komise

Předseda komise: Mgr. Roman Šolc (PřF)

Elektronická konference:

Zápisy ze zasedání studijní komise


Členové komise, kteří jsou členy AS UK v Praze

Josef Borovka (LF HK)

Ing. Zdeněk Bureš (LF HK)

MUDr. Barbora Fišárková, Ph.D. (2. LF)

MUDr. Josef Fontana (3.LF)

Prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. (PřF)

Bc. David Hurný (PřF)

Bc. Karel Chlouba (FHS)

Adam Kalina (2.LF)

Bc. Peter Korcsok (MFF)

Jiří Kučera (ETF)

PaedDr. Eva Marádová, CSc. (PedF)

Bc. Anna Matys (FF)

Mgr.Martin Michálek (MFF)

Mgr. Ladislava Říhová (HTF)

Jáchym Srb (FSV)

Mgr. Roman Šolc (PřF)

Mgr. Daniel Toropila (ÚVT)

Bc. Michal Tuláček (PF)

Mgr. Samuel Zajíček (FF)


Členové komise, kteří nejsou členy AS UK v Praze

Mgr. Miroslav Makajev (PF)

Doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr.rer.nat. (PřF)

Mgr. Hedvika Čepelová (FSV)

Mgr. Jan Havlík (PřF)

Jakub Horký (PF)

Mgr. Miroslav Jašurek (FF/FSV)

Mgr. Jan Kříž (PřF)

Bc. Tomáš Macháček (PřF)
Předsedové pracovních komisí AS UK od roku 1991


Poslední změna: 21. leden 2018 23:18 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám