Na Univerzitě Karlově chce studovat více cizinců

O prioritách, přípravových oslavách, navýšení rozpočtu i o institucionálních akreditacích, o tom všem byla dnešní tisková konference svolaná do Vlasteneckého sálu Univerzity Karlovy při příležitosti zahájení nového akademického roku 2018/2019.Rektor UK profesor Tomáš Zima v úvodu zmínil významné události a výročí, která budou na UK v nadcházejících měsících připomenuta. „Veřejnosti budou poprvé představeny zakládací listiny Karla IV. a Klimenta VI. Díky dohodě s pražskou kapitulou budou k vidění dokonce originály,“ prozradil o výstavě insignií UK chystané na přelom roku 2018 a 2019. Ocenil také navýšení rozpočtu vysokých škol pro příští rok o 200 milionů korun, přičemž významný podíl půjde na ohodnocení učitelů.


Rektor Zima zmínil i spolupráci s více než dvěma sty partnery ze všech kontinentů: „Důležitým krokem bylo uzavření výjimečného partnerství, tzv. Evropské univerzitní aliance, Univerzity Karlovy, Univerzity Heidelberg, Sorbonne Université a Uniwersytet Warszawski,“ uvedl rektor Tomáš Zima a připomenul, že Univerzita Karlova aktivně působí v dalších mezinárodních asociacích. Velkou výzvou je podle jeho slov možnost zapojit se do projektu Evropských univerzitních aliancí, který podpořila v prosinci 2017 Evropská rada a jenž rozšíří univerzitní spolupráci v Evropě a posune ji na vyšší úroveň.


V dalším průběhu konference informovala profesorka Milena Králíčková, prorektorka pro studijní záležitosti, o výsledcích přijímacích řízení pro akademický rok 2018/2019: „Celkový počet přihlášek sice mírně poklesl, ale počet uchazečů o cizojazyčné studijní programy naopak roste.“ Letos zájem o studium v cizojazyčných studijních programech na UK projevilo již 6396 uchazečů, přičemž počet zapsaných tzv. studentů samoplátců studujících v cizím jazyce se pohybuje těsně pod tisícovkou; pocházejí především z Německa, Spojeného království Velké Británie a Portugalska. Co se týče českých studentů, těch je již zapsáno ke studiu v prvních ročnících více než dvanáct tisíc. Setrvalý největší zájem je o studium všeobecného lékařství a práv. „V letošním roce využilo okolo 600 zahraničních uchazečů možnost uznat předchozí vzdělávání v rámci přijímacího řízení,“ řekla dále prorektorka Králíčková. Právě toto uznání umožňuje skutečnost, že Univerzita Karlova jako první vysoká škola v ČR získala institucionální akreditaci celkem pro 23 oblastí vzdělávání. Další informace přináší rozhovor na anglické stránce webu UK.


Ve vystoupení profesorky Radky Wildové, prorektorky pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti UK, zazněly zajímavé informace týkající se akademického roku 2019/2020: „Podařilo se nám po vzájemné konzultaci s jednotlivými fakultami provést smysluplnou integraci ze stávajících 293 na 239 studijních programů.“ V právě zahájeném akademickém roce čeká na projednání v rámci Rady vnitřních hodnocení dalších zhruba 170 nových studijních programů.


Studentka Eliška Kryčerová, z Pedagogické fakulty UK, ve svém příspěvku konstatovala, že stále stoupá počet studentských aktivit a studentských spolků a připomněla studentské akce, které již pevně zakotvily v kalendáři a na studenty teprve čekají, např. Mezinárodní den studentstva na Albertově, ples, majáles či výročí Jana Palacha. Zároveň za studenty poděkovala za navýšení finanční podpory vedení UK pro spolkovou činnost. Za studenty se složitým rodinným zázemím ocenila skutečnost, že došlo k navýšení sociálních stipendií. Studenti rovněž uvítali novou výzvu MŠMT, ze které by měly být v dohledné době uvolněny prostředky na výstavbu odpovídajícího studentského ubytování.


Profesor Martin Kovář, prorektor pro vnější vztahy, upozornil přítomné novináře na akce, jež Univerzita Karlova chystá pro nejbližší období a které souvisejí s celoročními oslavami 670. výročí založení nejstarší evropské univerzity a 100. výročí založení republiky. Tou nejbližší bude 23. 10. konference Univerzita a republika; mezinárodní rektorská konference za účasti předních osobností významných zahraničních univerzit (Oxfordské, St. Andrews, Vídeňské, Jagellonské aj.) proběhne ve dnech 24. až 25. 10.; dále se na 25. 10. chystá křest knihy Univerzita ve službách republiky a ve stejný den i slavnostní zahájení členů akademické obce a veřejnosti. Veřejnosti jsou určeny komentované prohlídky areálu Karolina a vybraných budov: Filozofické, Katolické teologické, Právnické, Přírodovědecké a 1. lékařské fakulty a budovy Purkyňova ústavu od 27. do 28. 10. Dne 7. 11. pak proběhne na Právnické fakultě UK festival Noc fakulty: Fakulta československá.

Prorektoru Kovářovi patřilo v závěru konference poslední slovo, to když neplánovaně informoval o čerstvě dosažených úspěších expedice Českého egyptského ústavu Filozofické fakulty UK na pyramidovém poli v Abúsíru. Před pár dny se zde týmu profesora Miroslava Bárty podařilo objevit pohřební komplex královského důvěrníka a kněze Kairese.


Text: Marcela Uhlíková

Foto: René Volfík

Datum: 2. 10. 2018Poslední změna: 3. říjen 2018 06:58 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám