Tři Ceny Siemens pro osobnosti z UK

Celkem 26 nejlepších mladých vědců, studentů a pedagogů převzalo ocenění ve 21. ročníku prestižní vědecké soutěže Cena Wernera von Siemense. Mezi nimi nechyběly hned tři osobnosti z Univerzity Karlovy.


Vítězná dizertační práce, jejímž autorem je Vít Saidl z Matematicko-fyzikální fakulty UK, se zabývá studiem antiferomagnetů. Nejdůležitějším výsledkem práce je vyvinutí metody, která dokáže určit polohu magnetických momentů i v nanometrových vrstvách z kompenzovaných antiferomagnetických kovů.


Martina Doubková z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, vítězka kategorie nejlepší diplomová práce, se svou prací podílela na vylepšení povrchové úpravy materiálu používaného k výrobě kostních implantátů. Těžiště diplomové práce spočívalo ve sledování a objasnění chování kostních buněk při kontaktu s mechanicky opracovanou titanovou slitinou, na níž byla vytvořena oxidická vrstva.


V 21. ročníku Ceny Wernera von Siemense byl jako nejlepší pedagogický pracovník oceněn doc. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, PhD. z Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. Docent Tonar založil a vede Laboratoř kvantitativní histologie, kde se zaměřuje na otázku prokrvení normálních i nádorových vzorků a hojení tkání s využitím biomateriálů. Je autorem a editorem 15 učebních textů a rozvíjí originální vyučovací metodu histologie a embryologie, která je založena na kreslení výukových schémat v reálném čase.


Další ocenění:

Ocenění za vynikající kvalitu ženské vědecké práce získala Ksenia Illková z Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd.

Ocenění za překonání překážek při studiu porota udělila Ondřeji Machovi z Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice.

Zvláštní ocenění za absolventskou práci zabývající se tématy konceptu Průmysl 4.0 získal Libor Bukata z CIIRC při ČVUT, který se zaměřil na oblast optimalizace, plánování a rozvrhování výroby.


Cenu Wernera von Siemense pořádá Siemens spolu s významnými představiteli vysokých škol a Akademie věd ČR, kteří jsou i garanty jednotlivých kategorií a podílejí se na vyhodnocení nejlepších prací. Záštitu nad udílením cen 21. ročníku poskytlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo průmyslu a obchodu a předseda vlády České republiky Andrej Babiš.


Svým rozsahem, výší finančních odměn a historií je Cena Wernera von Siemense jednou z nejvýznamnějších nezávislých iniciativ tohoto druhu v Česku. V předchozích dvaceti ročnících soutěže bylo již oceněno 344 studentů, pedagogů a vědců a Siemens v nich formou finančních odměn podpořil české školství a vědu celkovou částkou deseti milionů korun.Podrobnější přehled ocenění


Text: red.

Foto: Siemens

Datum: 1. 3. 2019Poslední změna: 6. březen 2019 15:36 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám