Opatření rektora UK v roce 2019


2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000


Barevně

jsou vyznačena účinná opatření.


Číslo

Název

K provedení

Účinnost

Gestor*

1/2019

Pravidla pro stanovení podílu fakult a dalších součástí na dani z příjmu a pro rozdělování výsledku hospodaření univerzity

Čl. 14, čl. 16 odst. 1, čl. 17 odst. 1, čl. 19 odst. 1, čl. 22 odst. 1, čl. 28 odst. 2 a čl. 33 odst. 1 Pravidel hospodaření UK

11. 1. 2019

EO

2/2019

O užití devizových prostředků z činnosti Univerzity Karlovy

-

1. 2. 2019

EO

3/2019

Pravidla pro rozdělování financí na projekty 4EU+

-

1. 2. 2019

EO

4/2019

Předkládání přehledů k projektům Univerzitních výzkumných center za rok 2018

-

4. 2. 2019

OVaV

5/2019

Zásady uskutečňování Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově

Čl. 8 odst. 1 Grantového řádu UK

1. 9. 2019

OVV

6/2019

Harmonogram akademického roku 2019/20

Čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu UK

1. 3. 2019

OSZS

7/2019

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021


Čl. 4 odst. 2 a čl. 5 odst. 1 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče UK

1. 3. 2019

OSZS

8/2019

Strategie hodnocení tvůrčí činnosti na Univerzitě Karlově – změna opatření rektora č. 44/2018

-

1. 3. 2019

OVV

9/2019

Žádosti o prodloužení financování projektů Primus


čl. 6 odst. 7 Zásad soutěže Primus

1. 3. 2019

OVV

10/2019

Změna opatření rektora č. 73/2017 ve znění opatření rektora č. 32/2018 – Organizační řád rektorátu

-

1. 4. 2019

PO

11/2019

Změna opatření rektora č. 68/2017 - Náležitosti osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání a mezinárodně uznávaného kurzu

čl. 5 odstavce 2 Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy

1. 4. 2019

CCŽV

12/2019

O zajištění možnosti pokračovat ve studiu stejného nebo obdobného studijního programu

Ustanovení § 80 odst. 5 a § 81b odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších právních předpisů

15. 4. 2019

OSZS

13/2019

Standardy studijních programů Univerzity Karlovy

Nařízení vlády č. 274/2016 Sb., část první, kapitola A, bod VI, odst. 2

1. 9. 2019

OKVA

14/2019

Návrh studijního programu v rámci institucionální akreditace

Čl. 11 odst. 4 Akreditačního řádu Univerzity Karlovy

1. 9. 2019

OKVA

15/2019

Porovnávání textů závěrečných prací a habilitačních prací a jejich ukládání v meziuniverzitních a mezinárodních databázích prací

Čl. 12 odst. 9 Studijního a zkušebního řádu UK, čl. 7 odst. 5 Rigorózního řádu UK a Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem

1. 10. 2019

OSZS, ÚDAUK a ÚK

16/2019

Změna opatření rektora č. 72/2017 – Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací

Čl. 12 odst. 9 Studijního a zkušebního řádu UK a čl. 7 odst. 5 Rigorózního řádu UK

1. 10. 2019

OSZS, ÚDAUK a ÚK

17/2019

Doplnění přílohy č. 3 k opatření rektora č. 60/2018 - Vzorové opatření pro výkon spisové služby na rektorátu UK, fakultách a dalších součástech UK

Čl. 22 odst. 5 OR č. 60/2018 - Spisový řád Univerzity Karlovy

15. 5. 2019

Archiv / OSS


18/2019

Zavedení a používání průkazů na Univerzitě Karlově

-

1. 6. 2019

IPSC

19/2019

Změna opatření rektora č. 39/2017 - Podmínky přijímání zájemců, pravidla uskutečňování a organizace programu celoživotního vzdělávání Univerzita třetího věku

čl. 5 odst. 2 Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy

1. 6. 2019

CCŽV

20/2019

Dodatek č. 3 k Opatření rektora č. 52/2017

Čl. 50 a 53 Statutu Univerzity Karlovy a Čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

1. 6. 2019

PO* Vysvětlení použitých zkratek:

CCŽV – Centrum celoživotního vzdělávání

CPPT – Centrum pro přenos poznatků a technologií

EO – Ekonomický odbor

IPSC – Informační, poradenské a sociální centrum

NK – Nakladatelství Karolinum

OK – Oddělení kontroly

OKVA – Odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací

OSS – Oddělení spisové služby

OSZS – Odbor pro studium a záležitosti studentů

OVaV – Odbor pro vědu a výzkum

OVV – Odbor vnějších vztahů

OVZ – Odbor veřejných zakázek

OZV – Odbor zahraničních vztahů

PO – Právní odbor

Pers. odbor – Personální odbor

SBZ – Správa budov a zařízení

ÚDAUK – Ústav dějin UK a Archiv UK

ÚK – Ústřední knihovna

ÚVT – Ústav výpočetní techniky


Pro přihlášení se k odběru RSS feedu informujícího o nově vystavených opatřeních rektora použijte prosím nasledující odkaz: RSS Feed - Opatření rektora


Poslední změna: 11. červen 2019 15:57 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám