Opatření rektora UK v roce 2019

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000


Barevně

jsou vyznačena účinná opatření.


Číslo

Název

K provedení

Účinnost

Gestor*

1/2019

Pravidla pro stanovení podílu fakult a dalších součástí na dani z příjmu a pro rozdělování výsledku hospodaření univerzity

Čl. 14, čl. 16 odst. 1, čl. 17 odst. 1, čl. 19 odst. 1, čl. 22 odst. 1, čl. 28 odst. 2 a čl. 33 odst. 1 Pravidel hospodaření UK

11.1.2019

EO

2/2019

O užití devizových prostředků z činnosti Univerzity Karlovy

-

1.2.2019

EO

3/2019

Pravidla pro rozdělování financí na projekty 4EU+

-

1.2.2019

EO

4/2019

Předkládání přehledů k projektům Univerzitních výzkumných center za rok 2018

-

4.2.2019

OVaV

5/2019

Zásady uskutečňování Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově

Čl. 8 odst. 1 Grantového řádu UK

1.9.2019

6/2019

Harmonogram akademického roku 2019/20

Čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy

1.3.2019

7/2019

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021

Čl. 4 odst. 2 a čl. 5 odst. 1 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy

1.3.2019

8/2019

Strategie hodnocení tvůrčí činnosti na Univerzitě Karlově – změna opatření rektora č. 44/2018

+ příloha 1-8, příloha 9

-

1.3.2019

9/2019

Žádosti o prodloužení financování projektů Primus


čl. 6 odst. 7 Zásad soutěže rimus

1.3.2019* Vysvětlení použitých zkratek:


CCŽV – Centrum celoživotního vzdělávání

CPPT – Centrum pro přenos poznatků a technologií

EO – ekonomický odbor

IPSC – Informační, poradenské a sociální centrum

NK – Nakladatelství Karolinum

OK – Oddělení kontroly

OKVA – odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací

OSS – Oddělení spisové služby

OSZS – odbor pro studium a záležitosti studentů

OVaV – odbor pro vědu a výzkum

OVV – odbor vnějších vztahů

OVZ – Odbor veřejných zakázek

OZV – odbor zahraničních vztahů

PO – právní odbor

Pers. odbor - personální odbor

SBZ – Správa budov a zařízení

ÚDAUK –Ústav dějin UK a Archiv UK

ÚK – Ústřední knihovna

ÚVT – Ústav výpočetní technikyPro přihlášení se k odběru RSS feedu informujícího o nově vystavených opatřeních rektora se klikněte použijte prosím nasledující odkaz: RSS Feed - Opatření rektora


Poslední změna: 24. únor 2019 22:23 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám