Bonifikace za granty

Jednou z priorit Dlouhodobého záměru UK je podpora mezinárodní spolupráce, včetně účasti na zahraničních zdrojích financování. Hlavním cílem bonifikace grantů je proto podpořit zapojení pracovníků UK ve významných grantových projektech, zejména mezinárodních. Formou bonusu jsou podpořeny kvalitní výzkumné týmy podle výše finančních prostředků získaných pro UK na vědu a výzkum.


U humanitních a společenskovědních fakult je finanční bonus udělován u všech grantů s ročním rozpočtem nad 0,75 milionu Kč, u lékařských a přírodovědných fakult u všech projektů nad 1,5 milion Kč. Bonus se bude vypočítávat z celkového ročního objemu neinvestičních výdajů grantu a bude se pohybovat mezi 2-5% u tuzemských a mezi 2-10% u mezinárodních grantů s tím, že nejvyšší možná částka bonusu nepřekročí 250 tisíc Kč na projekt (všechny tuzemské projekty nad 5 milionů a zahraniční nad 2,5 milionu budou mít stejný bonus).


Tento příspěvek může být využit např. na odměny řešitelů, cestovné či náklady pobytu mezinárodní špičky v oboru, avšak výhradně v souvislosti s problematikou řešenou v daném projektu.


Bonifikace grantů se řídí Opatřením rektora UK č. 16/2013.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:46 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám