Přehled vyhlášených programů PRVOUK

Kliknutím na název programu zobrazíte detailní informace o programu.


Kód programu

Fakulty (jiné součásti) UK, na nichž je program uskutečňován*

Název programu

Koordinátor

P01

ETF, KTF, HTF

Teologie jako způsob interpretace dějin a kultury

prof. ThDr. Martin Prudký, Dr.

P02

PřF, COŽP, FHS, MFF, PF, PedF, LF3

Environmentální výzkum

prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc. 

P03

LF1, PedF, FF

Rozvoj psychologických věd

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

P04

PF

Institucionální a normativní proměny práva v evropském a globálním kontextu

prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.

P05

PF

Soukromé právo XXI. století

prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.

P06

PF

Veřejné právo v kontextu europeizace a globalizace

prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.

P07

FF, FSV, LF2

Psychosociální aspekty kvality lidského života

prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.

P08

FF

Orientalistika

prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc.

P09

FF

Literatura a umění v mezikulturních souvislostech

doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.

P10

FF

Lingvistika

prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc.

P11

FF

Český národní korpus

doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D.

P12

FF

Historie v interdisciplinární perspektivě

prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.

P13

FF

Racionalita ve vědách o člověku

prof. PhDr. Miroslav Petříček, Dr.

P14

FF

Archeologie mimoevropských oblastí

prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr.

P15

PedF, FF, MFF, FTVS

Škola a učitelská profese v kontextu rostoucích nároků na vzdělávání

prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.

P17

FSV, FF, PF

Vědy o společnosti, politice a médiích ve výzvách doby

doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.

P18

FHS

Fenomenologie a sémiotika

doc. Karel Novotný, M.A., Ph.D.

P19

FHS

Interdisciplinární sociální vědy

doc. Ing. Karel Müller, CSc.

P20

FHS, FSV

Kulturní, sociální a historická antropologie

doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.

P21

ÚDAUK, LF1

Dějiny univerzitní vědy a vzdělanosti

prof. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D.

P22

CTS

Teoretický výzkum komplexních jevů

prof. RNDr. David Storch, Ph.D.

P23

CERGE, FSV

Ekonomie a finance

doc. Ing. Michal Kejak, M.A., CSc.

P24

LF1

Molekulová, buněčná a patofyziologická podstata nemocí

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

P25

LF1

Komplikace metabolických chorob

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.

P26

LF1

Neuropsychiatrické aspekty neurodegenerativních onemocnění

prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc., FCMA, FEAN

P27

LF1, LF3

Komplexní onkologický program

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

P28

LF1, LF2, LF3, LFHK

Stomatologická onemocnění, výskyt, mechanizmy, prevence, léčba, interakce

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA

P29

LF2

Dětská a vývojová neurologie

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.

P30

LF2

Dětská hematoonkologie: molekulární základy a nové terapeutické postupy

prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D.

P31

LF3

Iniciální stadia diabetes mellitus, metabolických a nutričních poruch

prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.

P32

LF3

Poruchy reprodukčního zdraví a zdravého startu do života

doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.

P33

LF3

Komplexní poranění a funkční poruchy páteře, pánve, končetin a syntopicky blízkých orgánů a struktur (morfologie, biomechanika, diagnostika a léčba)

prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.

P34

LF3, LF1

Psychoneurofarmakologický výzkum

prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.

P35

LF3, LF1, LF2

Kardiovaskulární výzkumný program

prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC, FACC

P36

LFP

Náhrada, podpora a regenerace funkce některých životně důležitých tkání a orgánů

prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.

P37

LFHK

Nové postupy v diagnostice a terapii civilizačních chorob a onemocnění spojených se stárnutím populace

prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.

P38

FTVS, LF1, LF2, LF3

Biologické aspekty zkoumání lidského pohybu

doc. MUDr. Jan Heller, CSc.

P39

FTVS

Společenskovědní aspekty zkoumání lidského pohybu

prof. PhDr. Marek Waic, CSc.

P40

FaF

Vývoj a studium léčiv

doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.

P41

PřF

Biologie

doc. RNDr. Petr Folk, CSc.

P42

PřF

Chemie

prof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D.

P43

PřF

Geografie

doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.

P44

PřF

Geologie

prof. RNDr. Martin Mihaljevič, CSc.

P45

MFF

Fyzika

prof. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc.

P46

MFF

Informatika

doc. RNDr. Ondřej Čepek, Ph.D.

P47

MFF

Matematika

doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc.

P48

LF2

Rozvoj moderní operační léčby a imunoterapie solidních nádorů

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

P49

LF2, LF1

Genetická podstata závažných chorob dětského věku

prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.

* na prvním místě je vždy uvedena fakulta koordinátora


Pozn.: Program P16 nebyl vyhlášen (v průběhu příprav byl sloučen s programem P15).Zpět na stránku PRVOUK


Poslední změna: 27. září 2018 13:13 
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám